به نام خدا
فیلتر عقلی
محمد علی طاهری . اين نرم‌افزار، انسان را در مقابل ورود اطلاعات غيرعقلاني و غيرمنطقي محافظت مي‌كند و از اين طريق عملكرد مدير بدن را كه ذهن است تحت كنترل اطلاعاتي قرار مي‌دهد. ورود اطلاعات غيرواقعي باعث پياده شدن آن روي انسان مي‌شود و اين در برخي از موارد مي‌تواند خطرناك باشد. فيلتر عقلي داراي دو بخش است:
- بخش آگاه كه در سطح خودآگاهي قرار دارد و فرد نسبت به چارچوب آن آگاهي داشته و سعي مي‌كند كه از آن استفاده‌ي آگاهانه كند. عقلاني و منطقي بودن براي هر كسي به‌گونه‌اي تعريف شده است و اين نرم‌افزار با برنامه‌هاي درست و غلط، به نام منطق برنامه‌ريزي شده و فرد در تصميم‌گيري‌ها و انتخاب‌هاي خود، از آن استفاده مي‌كند.
- بخش ناخودآگاه كه ورودي اطلاعات را به ذهن انسان به‌طور غيرارادي بسته و اين مديريت را در قبال اطلاعات ورودي غلط حفظ مي‌كند و پس از بررسي و انطباق آن‌ها با معيارهاي عقلاني و باورهاي منطقي كه فرد در طي زندگي خود به آن‌ها رسيده است، اجازه عبور و ورود به بخش‌هاي ديگر ناخودآگاهي را مي‌دهد.
مثال: اگر فردي در مقابل ناملايمات محيط زندگي خود عصباني شده و بگويد «ديگر نمي‌توانم ببينم» بخش فيلتر عقلي خودآگاه انسان به‌طور دقيق منظور فرد را مي‌داند كه فقط اين شرايط را نمي‌خواهد ببيند و مايل است كه اوضاع عوض شده و تغيير كند و قصد او از بيان اين جمله نابينايي چشم نيست. اما اگر همين گفته وارد بخش فيلتر ناخودآگاهي شود، در آن‌جا با فيلتر عقلي ناخودآگاهي مواجه مي‌شود و موضوع ابراز تمايل به نديدن، فيزيكي تلقي نمي‌شود. اما اگر به احتمال بسيار ضعيفي اين بخش نيز متقاعد شود كه منظور شخص، نديدن فيزيكي است و فرد مايل است كه چشمان او نبيند، وارد بخش اراده و اجرا شده و پس از آن توسط مديريت بدن و سلول به اجرا در مي‌آيد و اين مديريت با توضيحاتي كه شرح آن بررسي مي‌شود دستور مي‌دهد كه فرد از اين پس نبيند، لذا كوري هيستريك، اتفاق مي‌افتد كه با وجود سالم بودن چشم، فرد قادر به ديدن نيست.